Daily Archives: May 10, 2017

InnovMetric รายงานบันทึกการขายใบอนุญาตทั่วโลก PolyWorks® สำหรับปีงบประมาณ 2016

QUEBEC CITY, May 10, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — InnovMetric Software Inc. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันซอฟต์แวร์มาตรวิทยา 3 มิติได้ประกาศในวันนี้ว่าความต้องการ PolyWorks® ทั่วโลกในปีงบประมาณ 2016 (สิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2017) ทำให้รายได้จากการขายทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากบันทึกการขายของ PolyWorks ที่ได้จำหน่ายใบอนุญาตใหม่จำนวน 3300 ใบ การเติบโตสำหรับยอดขายของ…

InnovMetric รายงานบันทึกการขายใบอนุญาตทั่วโลก PolyWorks® สำหรับปีงบประมาณ 2016

QUEBEC CITY, May 10, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — InnovMetric Software Inc. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันซอฟต์แวร์มาตรวิทยา 3 มิติได้ประกาศในวันนี้ว่าความต้องการ PolyWorks® ทั่วโลกในปีงบประมาณ 2016 (สิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2017) ทำให้รายได้จากการขายทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากบันทึกการขายของ PolyWorks ที่ได้จำหน่ายใบอนุญาตใหม่จำนวน 3300 ใบ การเติบโตสำหรับยอดขายของ…