Mitel สรุปวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์เพื่อผสมผสานการสื่อสารแบบตามเวลาจริงขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีระบบคลาวด์ องค์กร และโทรศัพท์มือถือ

News

ผสมผสานแพลตฟอร์มการสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือ ระบบคลาวด์ และการสื่อสารขององค์กรเข้าไว้ด้วยกัน
ที่จะตอบสนองความต้องการที่กำลังเติบโตในการใช้โทรศัพท์มือถือของธุรกิจและผู้บริโภค

— ทำให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในสามทวีปได้รับข้อได้เปรียบ ด้านการเข้าสู่ตลาดเป็นรายแรกด้วยโซลูชั่นการสื่อสารด้วยเสียงผ่าน WiFi (VoWiFi) ของ Mitel
— ประกอบด้วยชุดผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นสำหรับองค์กรโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบคลาวด์
— สร้างตัวเร่งการดำเนินงานของธุรกิจชนิดใหม่เพื่อเร่งการพัฒนาการให้บริการและโซลูชั่นแบบตามเวลาจริง

DALLAS, 15 ต.ค. 2015 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Mitel(R) (Nasdaq:MITL) (TSX:MNW) ผู้นำระดับโลกในธุรกิจแบบตามเวลาจริง และการสื่อสารทางระบบคลาวด์และโทรศัพท์มือถือ สรุปวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อตอบสนองต่อโลกที่โทรศัพท์มือถือมาเป็นที่หนึ่งและกำลังมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว  กลยุทธ์ดังกล่าวให้ความสำคัญกับการกำจัดอุปสรรคทางเทคนิคระหว่างองค์กรและองค์กรด้านโทรศัพท์มือถือ และได้รับการขับเคลื่อนโดยข้อเสนอระบบคลาวด์ที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมของ Mitel

Mitel ทำให้นวัตกรรมแบบจำลองทางธุรกิจแบบตามเวลาจริงสามารถเกิดขึ้นได้ เพราะเส้นกั้นระหว่างผู้บริโภคและธุรกิจค่อย ๆ จางหายไป โดยใช้ประโยชน์จากจุดตัดในตลาดที่แตกต่างไม่เหมือนใครระหว่างโทรศัพท์มือถือ องค์กร และเทคโนโลยีระบบคลาวด์  จากการสำรวจเมื่อไม่นานมานี้* องค์กรกว่าร้อยละ 80 ยังคงไม่มีการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มการสื่อสารของธุรกิจของตนเข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของตน

ในการประกาศกลยุทธ์ของบริษัท ประธานและ CEO ของ Mitel คุณ Rich McBee กล่าวว่า “สำหรับพวกเราหลายคน สิ่งแรกที่เราทำในตอนเช้าคือการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของเรา  การสื่อสารของธุรกิจในแต่ละวันเริ่มต้นบนโทรศัพท์มือถือแทนโทรศัพท์บนโต๊ะทำงานหรือเครื่อง PC เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  จากการใช้โทรศัพท์เป็นจุดเริ่มต้นของเรา Mitel จึงกำลังใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในความสามารถของระบบคลาวด์และโทรศัพท์มือถือ 4G LTE เพื่อให้ธุรกิจและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงโทรศัพท์มือถือ การทำงานร่วมกัน และเครื่องมือข้อมูลที่พวกเขาต้องการได้ดีขึ้น”

หัวใจสำคัญของกลยุทธ์ของ Mitel คือวิสัยทัศน์เกี่ยวกับองค์กรโทรศัพท์มือถือ โลกที่มือถือมาเป็นที่หนึ่ง มีการใช้งานผ่านระบบคลาวด์ และมุ่งเน้นที่การสื่อสารกับของคนรุ่น millennial ที่ซึ่งการเข้าถึงการสื่อสาร เครื่องมือ และข้อมูลที่เคยมีการเชื่อมต่อกับสถานที่ตั้งจริงนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร้รอยต่อ และที่ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเกิดขึ้นได้ทันทีและไม่อาจตรวจจับได้

Mitel กำลังพัฒนาและเร่งองค์กรโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบคลาวด์ขับเคลื่อน:

เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรโทรศัพท์มือถือโดยใช้ระบ:บคลาวด์แบบตามเวลาจริง: พอร์ตโฟลิโอที่เป็นผู้นำตลาดระบบคลาวด์ ของ Mitel ทำให้สามารถให้บริการทางโทรศัพท์มือถือแบบใหม่ที่สมบูรณ์ได้ ซึ่งจะทำให้    ผู้ให้บริการสามารถให้บริการการสื่อสารด้วยเสียง วิดีโอ และการทำงานร่วมกันแบบตามเวลาจริง ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถขององค์กร ขนาดใหญ่ด้วยค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย และทำให้องค์กรขนาดใหญ่มี ความรวดเร็วและความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย
ใช้ประโยชน์จากความเป็นผู้นำและนวัตกรรมด้าน 4G LTE: จากความเป็นผู้นำของ Mitel ในโซลูชั่นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 4G LTE ที่ใช้ซอฟต์แวร์เป็นหลัก ผู้ให้บริการโทรศัพท์ใน สามทวีปจะได้รับข้อได้เปรียบด้านการเข้าสู่ตลาดเป็นคนแรกด้วยโซลูชั่น VoWiFi ของ Mitel ซึ่งได้แก่การริเริ่มบริการโทรออกด้วย Wi-Fi  จุดตัดของ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 4G ที่ใช้ IP เป็นหลักและความแพร่หลายของ WiFi ในองค์กรกำลังทลายอุปสรรคทางเทคนิคที่เคยมีในอดีตระหว่าง บริการโทรศัพท์มือถือและการเข้าถึงเครือข่ายในอาคาร  VoWiFi นำเสนอความเสมอภาคด้านการให้บริการ และประสบการณ์ของผู้ใช้ที่สม่ำเสมอให้กับบริการการสื่อสารด้วยเสียงทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อนำเสนอบริการใหม่ ที่สามารถแข่งขันได้และกระแสรายได้
ตัวเร่งการดำเนินงานของธุรกิจแบบใหม่ที่ให้แอปพลิเคชันและบริการด้านโทรศัพท์มือถือ กับองค์กรโทรศัพท์มือถือ: Mitel ได้สร้างตัวเร่งการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะด้าน ซึ่งผสมผสานผลงานของวิศวกรและนักกลยุทธ์เทคโนโลยี ที่ชาญฉลาดที่สุดของ Mitel ที่ทำงานกับลูกค้าที่มีแนวความคิดล่วงหน้าถึงอนาคตโดยตรง เพื่อพัฒนา ทดสอบ และเปิดตัวแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ และระบบคลาวด์แบบตามเวลาจริงในตลาด วันนี้ Mitel ยังประกาศชุดผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแบบตามเวลาจริง ระบบคลาวด์ และโทรศัพท์มือถือ เพื่อวางรากฐานขององค์กรโทรศัพท์มือถือ
คลิกและแบ่งปันวิสัยทัศน์เกี่ยวกับองค์กรโทรศัพท์มือถือของ Mitel

คำนิยม

“เราทุกคนต่างมีการเชื่อมต่อกับผู้อื่นด้วยวิธีการใหม่ ๆ ในทุก ๆ วัน ทั้งในชีวิตส่วนตัวและในการประกอบอาชีพ ความท้าทายคือการเชื่อมต่อในลักษณะที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และประหยัด” Zeus Kerravala ผู้ก่อตั้งและนักวิเคราะห์หลักของ ZK Research กล่าว “คำสัญญาของ Mitel ที่จะใช้ประโยชน์จากจุดตัดระหว่างเทคโนโลยีแบบตามเวลาจริง ระบบคลาวด์ และโทรศัพท์มือถือ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ที่จะเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมการสื่อสารด้วยเสียง วิดีโอ และการทำงานร่วมกันเพื่อให้ธุรกิจสามารถสื่อสารและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ”

ข้อเท็จจริงที่สำคัญ
— ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือส่งผลให้เกิดการสูญเสียความสามารถในการผลิตทุกปีประมาณ 12,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อพนักงานที่มีความรู้ 9,300 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อพนักงานที่มีข้อมูล และ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อพนักงานให้บริการ*
— Mitel ขับเคลื่อนการเชื่อมต่อทางธุรกิจกว่า 2 พันล้านครั้ง และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือกว่า

2 พันล้านรายในแต่ละวัน
— สามารถพบ Mitel ได้ในผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายกว่า 130 ราย ทั่วโลก
— Mitel เป็นผู้ทำให้เกิดบริการ VoLTE เป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรม แอปพลิเคชัน IMS VoWiFi เป็นครั้งแรก RCSe เป็นครั้งแรก บริการส่งข้อความ Converged IP เป็นครั้งแรกในอเมริกาเหนือ และการใช้งาน IMS ที่อาศัยการจำลองเสมือนซึ่งเป็นการทำงานของเครือข่าย เป็นครั้งแรก
— มีผู้ใช้ที่เป็นองค์กรมากกว่า 60 รายที่เชื่อมั่นใน Mitel ในแต่ละวัน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

— อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอองค์กรโทรศัพท์มือถือ
— ดูวิดีโอเกี่ยวกับองค์กรโทรศัพท์มือถือ
— ดูวีดีโอเกี่ยวกับ MiCollab
— ดาวน์โหลดเอกสาร การขับเคลื่อนการสื่อสารแบบตามเวลาจริง
— ดาวน์โหลด eBook: องค์กรโทรศัพท์มือถือ 2020″
— อ่านบล็อก: การจินตนาการใหม่ถึงองค์กรโทรศัพท์มือถือ
— ดูภาพแสดงข้อมูล: “8 วิธีที่โทรศัพท์มือถือที่ช่วยการทำงานของพนักงานของคุณจะช่วยคุณประหยัดเวลา และประหยัดเงิน

สื่อสังคม:

Twitter: Mitel เปิดเผยวิสัยทัศน์เพื่อการเชื่อมต่อการสื่อสารตามเวลาจริงขั้นสูงกับ #cloud องค์กร และโทรศัพท์มือถือ #MitelNext

Twitter: Mitel สร้างตัวเร่งการดำเนินงานของธุรกิจชนิดใหม่เพื่อเร่งการพัฒนาบริการและโซลูชันแบบตามเวลาจริง #MitelNext

แท็ก/คำสำคัญ:

คลาวด์, องค์กร, โทรศัพท์มือถือ, การสื่อสารแบบตามเวลาจริง, VoWiFi, 4G LTE, ZK Research, Webtorials

*ที่มา: Webtorials

เกี่ยวกับ Mitel

ผู้นำตลาดระดับโลกในด้านการสื่อสารขององค์กรและการสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งขับเคลื่อนการเชื่อมต่อทางธุรกิจกว่า 2 พันล้านครั้ง และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือกว่า 2 พันล้านรายทุกวัน Mitel (Nasdaq:MITL) (TSX:MNW) ช่วยเหลือธุรกิจและผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้สามารถเชื่อมต่อ ประสานงาน และให้นวัตกรรมการบริการกับลูกค้าของตนได้  นวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารของเราให้บริการลูกค้าธุรกิจกว่า 60 ล้านรายในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 100 ประเทศและผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือกว่า 130 ราย ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือชั้นนำของโลก 15 รายจาก 20 ราย  เราช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรโทรศัพท์มือถือได้อย่างแตกต่างโดยใช้ระบบคลาวด์แบบตามเวลาจริง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.mitel.com และติดตามเราใน Twitter @Mitel

Mitel เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Mitel Networks Corporation

เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายดังกล่าว

MITL-C

ติดต่อ: สื่อ – อเมริกา
Camille Beasley
469-212-0433
camille.beasley@mitel.com

นักลงทุน
Michael McCarthy
469-574-8134
michael.mccarthy@mitel.com

สื่อ – EMEA/AP
Duncan Miller
+44 (0) 1291 612 646
duncan.miller@mitel.com

นักวิเคราะห์อุตสาหกรรม
Cynthia Navarro
469-574-8113
cynthia.navarro@mitel.com